Uppdragsavtal Complyit AB, Underhållsingenjör/BioLamina AB